Nyheter

Norske Skog Skogn feiret ny produksjonslinje for termomekanisk papirmasse

Investerer 280 millioner  kroner

Foto av: WoodWorks!/Lars Johansson

Tirsdag 25. juni åpna Norske Skog Skogn en ny termomekaniskmasse (TMP) produksjonslinje.

Norske Skog Skogn investerer 280 millioner kroner i en ny TMP-linje som bruker ferskt virke som råstoff og erstatter resirkulert fiber, som hittil har blitt importert fra EU.

Den nye TMP-linjen er unik fordi den består av 80 % brukt utstyr, som er oppgradert. Den nye linja reduserer Norske Skog Skogn sine utslipp med:
  • Fossil CO2-reduseres med 80 %.
  • NOx-utslippet vil kunne reduseres med rundt 40 %.
  • Askereduksjonen er estimert til rundt 60 %.

Fungerende ordfører i Levanger, Nina Bakken Bye klipper snoren til den nye TMP linjen sammen med fabrikkdirektør Håvard Busklein.

Prosjektleder Roger Mathisen presenterte den nye TMP linjen sammen med produksjonssjef Arild Hegdal.