Nyheter

Skogen er viktig for Europas velstand og konkurranseevne

- Dette skriver Nibio, ut fra et omforent syn fra fem europeiske skogforskningsinstitutter

Foto av: WoodWorks!

Rasmus Astrup, Forskningssjef – Divisjon for skog og utmark i Nibio, fokuserer i et innlegg på deres hjemmeside 27.06.2024 på behovet for å utnytte skogressursen effektivt framover, og hvilken rolle forskning har i den sammenhengen. Nibio mener, sammen med Europas ledende skogforskningsinstitutter, at tiden for handling er nå.

Les hele innlegget hos Nibio her.

De fem skogforskningsinstituttene som gir politiske anbefalinger og peker på nødvendige endringer, er det østerrikske forskningssenteret for skogbruk, Skogforskningsinstituttet i Sverige, Norsk institutt for bioøkonomi, Slovenias skogbruksinstitutt og finske Luke.

De skriver blant annet: “Europa må forvente økt etterspørsel etter skogbaserte materialer fra Europas skoger når CO2-intensive fossile materialer erstattes. Samtidig er det behov for å utvikle verdikjeder for høyverdige produkter fra skogbiomasse.”

“Det er avgjørende at den kommende bioøkonomistrategien i EU beskriver spesifikke forskningsmål tilpasset den skogbaserte sektoren for å støtte denne overgangen”, sier Johanna Buchert, administrerende direktør og president for Naturressursinstituttet i Finland (Luke).