Nyheter

Svensk satsning på lagring av biogent CO2

Har satt av 36 milliarder SEK til støtteordning

Foto av: FotoKnoff/WoodWorks!

I tillegg til at Sveriges skog- og trebaserte verdikjede allerede bistår med en klimaeffekt som langt overstiger landets samlede utslipp, er det nå satt av 36 milliarder SEK til å støtte fangst og lagring av CO2 fra industri som bruker bioråstoff, som f.eks. tømmer. Slik fangst kalles bio-CCS (carbon capture and storage). Effekten av bio-CCS er at man fjerner CO2 fra atmosfæren. Det skjer ved at trærne først tar opp CO2 fra atmosfæren og lager trevirke, og man deretter fanger CO2 fra forbrenning av dette trematerialet.

I Sverige oppgis det at potensialet for bio-CCS er minst 10 millioner tonn CO2. I Norge vil det være betydelig mindre, men likevel et stort potensial.

Les oppslag hos Skogsaktuelt om dette 4. juli 2024.

Les det vi tidligere har skrevet om den totale klimaeffekten av svensk og norsk skog- og treverdikjede her.