Laster Arrangementer
Aktivitet

Workshop 2 – Bli med inn i fremtiden

Workshop Arena PRO for Skognæringa i Trøndelag

Foto av: Foto-Knoff/Arena Skog
  • 19. mars 2019 - 19. mars 2019
  • 09:00 - 13:00
  • Norske Skog Skogn
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

19. mars kl. 09-13

Tema: Konkretisering av mulighetene
Workshopen gjennomføres på Norske Skog Skogn

 

Kriteriene for å få status som NCE/RCE klynge er nå klare og styringsgruppa i Arena Skog har gitt sin fulle støtte til å øke ambisjonene og utvikle en søknad til neste nivå i det nasjonale klyngeprogrammet (frist september 2019). Kommersielle muligheter og fremtidige konkurransefortrinn vil danne rammer for den nye søknaden. Dette passer godt både for muligheter vi ser innen klyngen og bedriftenes behov ift markedsutvikling og kommersialisering. Skogen, tømmeret og anvendelse av trevirke er mer tidsriktig enn noen gang. Klyngenettverket Arena Skog har vært en suksess og er klar for å øke ambisjonene som klynge.

I workshopen den 19. mars vil vi sammen belyse og jobbe med konkrete muligheter ift kommersialisering innen bioøkonomien med vekt på tre hovedområder.

Deltakere på denne workshopen blir næringsaktører som er medlemmer i Arena Skog. FoU og utviklings- og kunnskapsmiljø og samarbeidspartnere vil bli invitert på neste workshop som gjennomføres i løpet av mai. Nye medlemmer vil involveres fortløpende.

Velkommen til fremtidsrettet og ambisiøs workshop på Skogn!

 

Kontaktperson

  • T:
  • E: