Laster Arrangementer
Aktivitet

Workshop: Framtidig råstoff for skogbasert industri

  • 23. september 2022 - 23. september 2022
  • 09:00 - 11:00
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

WoodWorks! deltar i et nordisk prosjekt kalt Assess4EST der en blant annet skal se på hva som blir vektlagt av industrien når det gjelder framtidig virkestilgang og hvilke mål planteforedlinga og skogbehandlinga skal ha. På bakgrunn av dette arrangerer WoodWorks! i regi av Assess4EST en digital workshop 23. september kl. 09:00-11:00.

Til påmelding

Arrangementet er åpent for alle. Du vil motta møtelink i mail etter påmelding.
Det er viktig å få fram næringas syn på hva som har størst betydning ved produksjon av råstoff framover, både på kort og lang sikt, og stikkord er f.eks. om volum skal overskygge andre forhold, og/eller om forhold som kvistsetting, fiberhelling, densitet, vekstkraft, dimensjoner etc. skal vektes på ulike måter. I tillegg kommer spørsmålet om foredling av ulike treslag.
Det vil bli korte innlegg fra ulike deler av næring og forskning, med tilhørende drøftinger av de ulike aspektene.

Program

Innledning
Hvilke valg står en overfor i planteforedlingen og skogskjøtselen, og hvordan må industrien bidra til at vi tar de rette valgene
Forsker Arne Steffenrem, NIBIO
Skogressurser i Norge: prognoser for fremtidig virkestilgang
Forsker Gro Hylen, Forsker Clara Antón Fernández, Forskningssjef Aksel Granhus, NIBIO
Råstoffets kvalitet sett opp mot sagbruksnæringas ønsker og behov, nå og for framtiden
Virkessjef Sverre Luktvasslimo, InnTre Kjeldstad AS
Virkessjef Hallvard Olden, Moelven Virke AS og Daglig leder Knut Johan Dreier, Moelven Van Severen
Framtidig virkesbehov for «fibersiden»
Prosjektleder fiber Lars Johansson, WoodWorks! Cluster
Sitkagran – erfaringer fra Skottland
Forsker Paul McLean, NIBIO
Diskusjon
Her blir det en diskusjon og drøfting av de punktene som har kommet fram i innleggene pluss eventuelt andre relaterte forhold.
Målet er å ende opp med konkrete punkt som kan ligge til grunn for videre arbeid, både i næring og FoU.