Laster Arrangementer
Aktivitet

Nordic Green Business Forum i Trondheim

Bioverdi - jord, skog og hav

Foto av: Hampus Wickström/NGBF
  • 1. mars 2023 - 1. mars 2023
  • 08:00 - 17:00
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Nordic Green Business Forum (NGBF) blei for første gang arrangert i Östersund i 2022. Det andre arrangementet var lagt til Trondheim 16. og 17. februar 2023. Møtet i Trondheim omhandlet både jodbruks-, havbruks- og skog og trenæringa, under fellesbetegnelsen bioverdi. Vi samarbeider både knytta til møtet og ellers tett med klyngene NCE Aquatech og Agritech.

Flott servering i Palmehaven på Britannia hotell i Trondheim.

En av de gode måltidene i Palmehaven på Britannia under Nordic Green Business Forum 2023.

Arrangementet var lagt til Britannia hotell, noe deltakerne visste å sette pris på. Programmet spente vidt, fra å beskrive et “krevende” verdensbilde, trukket opp av blant annet den norske toppdiplomaten Kai Eide, via faglige tema på de tre næringsområdene, innom finans, til nasjonal og regional politikk. Punktene på programmet der studenter fikk presentere sine master/bachelor oppgaver ble høyt verdsatt. De presenterte temaene sine på en effektiv og meget god måte.

Eyassu Ghebr, Student ved Nord Universitet, presenterte sin oppgave på en engasjerende og effektiv måte.

Arrangementet er en møteplass der man kan få nye kontakter og skape nettverk på tvers av landegrensene og næringene. Innleggene fra scenen fungerte meget godt som utgangspunkt for samtaler og refleksjoner, men ved neste korsvei bør det nok luftes mer i programmet for å få tid til å gjøre nye bekjentskap og samtale.

Fv. Kjersti Kinderås, WoodWorks!; Gunnar Olofsson, styreleder Statskog og Fredrik Berling, møteleder.

Ambisjonene fra arrangørens side, der WoodWorks! er en av partnerne, er ikke små; dette skal bli Nordens grønne Davos-møte.

Fv. diplomat Kai Eide i samtale med Lars Ahlin, Lantbrukarnas riksförbund, og Gunnar Olofsson, styreleder i Statskog, under lunsjen.