Laster Arrangementer
Aktivitet

Wbinar: Sertifiseringssystemer i skognæringa, med fokus på Midt-Norge

  • 22. mars 2022 - 22. mars 2022
  • 08:30 - 10:00
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Webinaret arrangeres for at vi skal få en noenlunde god oversikt over hvordan vi jobber med sertifisering gjennom hele verdikjeden. Det gjelder både det reint tekniske for hvordan systemene virker, men også sertifiseringas betydning i møtet med kunder og allmennheten. Slik kunnskap er generelt sett viktig for å jobbe godt i næringa, kan være viktig mht motivasjon for å gjøre den nødvendige jobben for den enkelte, og gjøre at vi kan informere godt på fagområdet i møtet med omverdenen.

Program:
8.30: Oppstart/innledning
8.35: Hovedinnlegg ved Jan Gjestang i sertifiseringsorganet Det Norske Veritas; Om sertifisering i norsk skognæring.
9.05: Magnus Mestvedt i Allskog; Hvordan jobber Allskog med sertifisering?
9.15: Per Hallgren i Viken Skog / SB Skog; Hvordan jobber Viken Skog / SB Skog med sertifisering?
9.25: Sigbjørn Dalen i Norske Skog; Hvordan jobber Norske Skog med sertifisering, og hvor viktig er dette i møtet med kunder?
9.35: Sverre Luktvasslimo i Inntre Kjelstad; Hvordan jobber Inntre Kjelstad med sertifisering, og hvor viktig er dette i møtet med kunder?
9.45: Diskusjon om temaet og vurdering av evt. behov for å gjøre mer på området – mer intern opplæring, eller f.eks. arrangere et åpent webinar for å informere «omverdenen»?10.00: Slutt.

Webinaret er ment som intern opplæring i skognæringa og er ikke åpent. Invitasjon vil bli sendt til kontaktpersoner hos medlemmer i WWC! og sentrale aktører i Skognæringa Kyst. De som får invitasjonen kan gjerne videresende til andre man mener bør delta.