Laster Arrangementer
Aktivitet

Webinar: Biokull- i og fra norsk skog

 • 28. april 2021 - 28. april 2021
 • 13:00 - 14:30
 • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Biokull er omtalt som et av de viktigste klimatiltakene i norsk landbruk og i norsk metallurgisk prosessindustri.

Norsk biokullnettverk, Norges Skogeierforbund, WoodWorks! Cluster og Norwegian Wood Cluster arrangerer webinar med hensikt å belyse potensialet for biokull i Norge – både som klimatiltak og for verdiskapning i norsk skogindustri. Hvilke fraksjoner fra norsk skog er best egnet? Hvilke markeder har størst potensial? Hva skal til for å få etablert lønnsomme verdikjeder for biokull i Norge? Dette er noen av spørsmålene som belyses i webinaret.

Program

 • Hvilken rolle vil pyrolyse og biokullproduksjon kunne spille i verdikjeden til det sirkulære skogbruket?
  Knut Skinnes, klyngeleder i Norwegian Wood Cluster

 • Biokull til gjødsling og karbonfangst i skog.
  Kjersti Holt Hansen, forsker ved NIBIO

 • Produksjon av biokull fra ulike råstoff og ulike anvendelser av biokull.
  Kai Toven, seniorforsker ved Rise PFI

 • Økt ressursutnyttelse, materialgjenvinning og verdiskaping knyttet til avfallsbasert trevirke.
  Thomas Hartnik, FoU-sjef i Lindum

 • Styrkede rammevilkår for norsk skogbasert industri.
  Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund

Webinaret er gratis!

Påmelding

Webinaret arrangeres av: