Laster Arrangementer
Aktivitet

Webinar: Byggevareforordningen og CE-merking

  • 14. september 2022 - 14. september 2022
  • 08:30 - 10:00
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.
Onsdag 14.september kl. 08:30 – 10:00 arrangerer WoodWorks! et webinar der tema er byggevareforordningen og CE-merking. Formålet er å informere om status og videre arbeid på området. Webinaret arrangeres i samarbeid med Norwegian Wood Cluster innenfor prosjektet Inno4Tree.

Tina Sletbak Akerø fra Treindustrien og Turid Sigvartsen fra Treteknisk vil holde innlegg, og det vil bli satt av god tid til spørsmål.

Til påmelding.

Byggevareforordningen fastsetter regler for omsetning og tilsyn av CE-merkede byggevarer. CE-merkede byggevarer kan omsettes i hele EØS-området.

Byggevareforordningen har som mål å fjerne eventuelle handelshindringer for byggevarer mellom medlemslandene i EU og EØS. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å innføre EU-forordninger som norsk rett gjennom forskrifter. Byggevareforordningen er gjort gjeldende i Norge gjennom forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK). Denne kan leses gratis av alle via Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sine hjemmesider. (Kilder: www.dibk.no og www.treteknisk.no).

Arrangementet er åpent.