Laster Arrangementer
Aktivitet

WEBINAR: OPSJONSKOG

WOODWORKS! CLUSTER inviterer til webinar hvor Sintef InnoCamp presenterer resultater fra prosjektet OpsjonSkog

  • 2. mars 2021 - 2. mars 2021
  • 10:00 - 11:00
  • Teams
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.
Avvirkning preges ofte av korte planleggingshorisonter og problemer med å få til god nok utnyttelse av ressurspotensial og hogstkapasitet. OpsjonSkog er et prosjekt som viser hovedproblemstillinger og viktige funn i bruk av Opsjoner i Skogbruket. Prosjektet har dokumentert sine resultater fra intervjuer og samtaler med næringsaktører, opsjonsmodellen for skogbruket på opsjonskog.no og gjennom en mastergradsoppgave ved NTNU.

OpsjonSkog anvender data, kunnskap fra skognæringa og teori fra opsjonsprising til å beskrive usikkerheten og lage opsjonsmodeller. Dette gjør det mulig å kvantitativt verdsette de usikre elementene som påvirker verdien av skogen. Prosjektet er gjennomført i 2020 i samhandling mellom skognæringsaktørene Albert Collet, Moelven Van Severen, MM Karton Follacell, Statskog, Allskog, SB Skog, Nortømmer, Værdalsbruket, Skognæringa Kyst og forskningspartnerne Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), NIBIO og NTNU

Hovedmålet med prosjektet er å finne ut mer om hvordan man kan øke planleggingshorisonten i skogbruket gjennom å benytte opsjonsprising. I dette webinaret vil Sintef InnoCamp gå igjennom resultatene fra dette prosjektet:

  • Hvordan kan man øke planleggingshorisonten i skogbruket gjennom å benytte opsjonsprising?
  • Hvordan blir hogstobjekt verdsatt i dag?
  • Hvordan kan vi beskrive usikkerhet knyttet til pris, produksjonsvolum og hogsttidspunkt?
  • Hvordan kan opsjonsverdier for skog modelleres?
  • Videre oppfølging