Prosjekter

BIOVERDI

Norge ligger i toppsjiktet i Europa innen bioøkonomi. I en region hvor hav-, jord- og skogbrukssektoren står sterkt, har Trøndelag derfor en…

Les mer
Skogressurs

Namdal Skognettverk i samarbeid med Innherred skognettverk, Fylkesmannen i Trøndelag og ARENA har mottatt til sammen kr. 80 000 fra Trøndelag Fylkeskommune og…

Les mer
Bygg

Økt bruk av trøndersk tre.

Aktiviteter i prosjektet: Motivering til salgs og markedsarbeid. Tilrettelegge for bedriftssamarbeid om produktutvikling og kompetansebygging for å kunne markedsføre produkter og konsepter….

Les mer