Prosjekt

LUNSJMØTER I WOODWORKS! CLUSTER

Ukentlige lunsjmøter for medlemsbedrifter hver tirsdag fra kl. 11:30 - 12:00

WoodWorks! Cluster arrangerer 30 minutters lunsjmøter på teams tirsdager fra kl. 11:30 -12:00. I møtene kommer virksomheter, forskere og finansinstitusjoner som ønsker å bidra til vekst og utvikling i skog- og trenæringen.


Vi legger forløpende ut oversikt over foredragsholdere og tema for kommende lunsjmøter her.
Opptak fra lunsjmøtene sendes til interesserte på forespørsel til e-post [email protected]

Åpen link til møtet her.

Tirsdag 4.oktober kl. 11:30-12:00: Ingebjørg Harto, NHO
Tema: HVORDAN FÅ FART PÅ INNOVATIVE INNKJØP I DET OFFENTLIGE

Tirsdag 4.oktober kl. 11:30-12:00 kommer Ingebjørg Harto fra NHO for å snakke om muligheter for næringslivet innen innovative innkjøp i  kommuner og fylkeskommuner.
Ingebjørg Harto er leder for Nasjonalt program for leverandørutvikling for NHO, KS og DIFI.  Programmet hjelper offentlige virksomheter med å ta i bruk innovative anskaffelser for å skape innovasjon og er et supplement til det øvrige offentlige virkemiddelapparatet.
Harto har vært sjef ved NHOs Brussel-kontor, er utdannet jurist og har vært i NHO-systemet i mange år. Hun er opptatt av å styrke forholdet mellom offentlige myndigheter og næringslivet.

Velkommen!