Prosjekt

Mobilisering av lokale entreprenører – økt trebruk.

Kjeldstad Trelast intervjues av NRK

WoodWorks! Cluster tilrettelegger for økt trebruk gjennom å mobilisere lokal byggenæring.  I samarbeid med lokale næringsforeninger og Leverandørutviklingsprogrammet tilrettelegges seminarer og møteplasser med utbyggere.