Prosjekt

Samarbeidsprosjekt skal utvikle nye limtreprodukter.

Moderne byggeri krever bedre tilpassede byggevarer.

Foto Kjeldstad Trelast

 

WoodWorks! Cluster prosjekt tilrettelegger for utvikling av nye produkter og forretningsmodeller.