Prosjekt

TempSens – Temperatursensorer og avansert modellering for redusert energiforbruk ved papirproduksjon

Foto: Lars Johansson, PFI

TempSens – Temperatursensorer og avansert modellering for redusert energiforbruk ved papirproduksjon

Norske Skog Skogn forbruker i dag store mengder elektrisk energi ved produksjonen av mekanisk papirmasse for papirproduksjon. Fabrikken produserer i dag omlag 320 000 tonn papirmasse, noe som tilsvarer et elenergiforbruk på over 640 GWh/år. Gjennom dette prosjektet skal fabrikken ønsker redusere dagens forbruk av elektrisk energi med 10 %, noe som tilsvarer 64 GWh/år. Det skal benyttes en helt ny teknologi bestående av temperatursensorer og avanserte datamodeller for å styre produksjonen av mekanisk papirmasse fra treflis.

Den nye teknologien vil gjøre det mulig å utvikle et helt nytt design for raffinørene (den viktigste prosessenheten i en mekanisk massefabrikk), samt gjøre det mulig å kontrollere produksjonsprosessen langt bedre enn det som er mulig i dag. I tillegg til redusert energiforbruk skall kvalteten på massen bli bedre og mengden fyllmiddel på papirmaskin skall økes. Dette kommer att redusere forbruket av damp på papirmaskina og forbedre kvaliten på det ferdige papiret..