Webinaruka: Grønn omstilling – først til framtida 3-7.05.2021

Grønn omstilling – først til framtida

WoodWorks! Cluster sin konferanseuke er allerede blitt en tradisjon, og derfor var det en glede og igjen kunne invitere til ei uke med spennende tema hver dag. Gjennom dagene 3-7 mai, fikk vi høre spennende innlegg og nyheter innen skog, fiber, bygg, klima og til slutt framtidas kamp om vår verdifulle biomasse.

Last ned fullt program: Webinaruka – Grønn omstilling – først til mølla

Under finner du opptak fra de ulike dagene:

Mandag 03. mai: SKOG for FRAMTIDA
«Trender innen skog – etterspørsel og digital utvikling»
 • Svensk skogbruk inn i framtida; trender/nyheter innen skogbruket, framtidig etterspørsel 
  Jonas Mårtensson,  Affärsområdeschef Skog, SCA
 • Droner; mulighetene i skogbruket
  Ole Andre Hestmo, Skogkulturansvarlig, Allskog
 • Digitalt verktøy for prioritering av skogsveier
  Rune Saursaunet, Fylkesskogmester, Statsforvalteren i Trøndelag

Tirsdag 04. mai: FRAMTIDAS Klimaregnskap
«Skogens muligheter i klimasammenheng og klimaets betydning for skogbruk og bruk av tre»
 • Binding i skog, trevirke og substitusjonseffekter  – hva er fakta?
  Aksel Granhus, Avdelingsleder, NIBIO
 • Framtidas krav til sirkularitet og gjenbruk av byggematerialer
  Pasi Aalto,  Avdelingsleder, NTNU Wood
 • Skogen i det norske klimaregnskapet 
  Jon Olav Brunvatne, Seniorrådgiver, Landbruks- og matdepartementet
 • Skogen i det svenske klimaregnskapet
  Magnus Berg, Chef näringspolitiskaavdelingen, Skogsindustrierna

Onsdag 05. mai: BYGG for FRAMTIDA
«Bruk av tre i nye og banebrytende konstruksjoner»
 • Limtre og innovative konstruksjoner for framtida
  Gunnar Adolf Aanesland, Daglig Leder, Aanesland Fabrikker AS
 • Digitale node-senter Norsk Katapult
  Magne Løfaldli, Prosjektleder, WoodWorks!
 • Konfigurator for nettbaserte bestillinger
  Eirik Svendsen, Salgssjef, Arkitre
 • Gjennomført undersøkelse – Digital modenhet i treindustrien
  Jan Arild Sletvold, Bedriftsrådgiver, Næringshagen for Orkdalsregionen
 • Parametrisk design
  Pasi Aalto, Avdelingsleder, NTNU Wood

Torsdag 06. mai: FIBER for FRAMTIDA
«Verdiskaping av restråstoff til treforedlingsindustrien»
 • Prosesser for produksjon av fiske- og dyrefôr fra Norsk skogsråvara
  Mihaela Tanase-Opedal, Seniorforsker, RISE PFI AS
 • Verdiskapende oppgradering av kjemikalier fra bark i Midt-Norge
  Andreas Nenningsland, Forsker, RISE PFI AS
 • Nytt Biobasert Plasterstatning ved ligninrest i termoformet fibermaterial
  Jost Ruwoldt, Forsker, RISE PFI AS

Fredag 07. mai: FRAMTIDAS kamp om Biomassene
«Hvordan ser investorene på framtidig ressurstilgang og investeres det?»
 • Hvorfor investere i grønn framtidsretta industri?
  Victor Normann, professor, Norges Handelshøyskole
 • Hvordan ser investorene på framtidig ressurstilgang – investeres det?
  Johan Freij, Skoganalytiker, Danske Bank 
  Oskar Lindstrøm, Aksjeanalytiker, Danske Bank
 • Sintef-rapport: Skognæringens verdiskaping i kystfylkene
  Roald Sand, seniorforsker, Sintef

Vcictor Norman:

Hele webinaret: