Nyheter

Kursdagene 2021 som webinarserie: Parametrisk design 12. januar, les mer om flere kurs:

Tekna, NITO, WoodWorks! Cluster og Forum for trekonstruksjoner ønsker velkommen til faglige webinarer der vi ser på muligheter med moderne trekonstruksjoner og prosjektering av trekonstruksjoner. Årets utgave av kurset vil bli arrangert som 4 ulike webinarer. Du kan selv velge hvilke webinar/tema du vil bli med på.

Beskrivelse

Parametrisk design 12.01.21
Hybride konstruksjoner 19.01.21
Muligheter i gjenbrukstre 26.01.21
Knutepunkt i større trekonstruksjoner 02.02.21

Bruk av tre i store bygg og konstruksjoner blir stadig mer aktuelt og populært. Trebaserte konstruksjoner kan brukes på de aller fleste bygningstyper og trebaserte konsepter har de siste årene blitt stadig mer konkurransedyktige. Økt fokus på miljø og bærekraft bidrar til at tre i økende grad blir vurdert til store byggeprosjekt.

De trebaserte konseptene omfatter alt fra limtre-konstruksjoner, søyle-drager-konsepter, massivtre- og bindingsverkselementer, og moduler. Enten som rendyrkede konsepter eller blandet med hverandre og andre materialer som stål og betong (hybride konstruksjoner).

12.01 Hvordan prosjektere og planlegge trekonstruksjoner ved bruk av parametrisk design?
En lavterskel introduksjon om hva parametrisk modellering er, hva det kan brukes til og hvordan du kan føle deg mindre som en robot når du er på jobb.

  • Vil presenterer spektakulære bygninger som kasinoet i Venlo og cambrige mosque, og hvordan det konstruktive er blitt løst ved bruk av parametrisk design.

Foredragsholdere
Arkitekt John Haddal Mork, Rallar arkitekter 
Jephtha Schaffner, Blumer Lehmann 
Kai Stehlke fra Lehman Group 
Vi gjør oppmerksom på at deler av dette webinaret vil foregå på engelsk. Mer informasjon og påmelding finner du her.

19.01 Hybride konstruksjoner
Hvordan kombinere materialer så det oppnås gode og effektive løsninger med økt stivhet? Mer informasjon og påmelding finner du her  

26.01 Hvilke muligheter ligger i gjenbrukstre?
Hvordan skal vi kunne gjenbruke konstruksjonsvirke og dokumentere egenskapene?
Mer informasjon og påmelding finner du her.

02.02 Knutepunkter i større trekonstruksjoner
Hvordan løse utfordringer rundt dimensjonering av knutepunkter i større trekonstruksjoner?
Mer informasjon og påmelding finner du her. 

Målgruppe

Tiltakshavere/eiendomsutviklere- og forvaltere
Ar
kitekter
Rådgivende ingeniører
Konsulenter
Entreprenører