Kontakt

Post- og besøksadresse:
Skognæringa Kyst
Skolegata 22
Landbruksklyngen bygg P2
7713 Steinkjer

E: [email protected]
T: +47 952 39 006