Nyheter

ARENA SKOG og regjeringens nye grønne offensiv

I mars startet regjeringen en satning for å øke eksporten av smarte norske klima- og miljøløsninger.

Foto av: Tom Hansen

Målet med satsningen er å markedsføre norske klimavennlige løsninger på verdensbasis, for å motivere til økte investeringer i disse. Innovasjon Norge har fått oppdraget med å sette i gang tiltak for å oppnå dette, og næringslivet oppfordres til å delta i den videre utformingen og driften. ARENA SKOG ble trukket frem som en av næringssatsningene for norsk fremtidsrettet grønn eksport. Les mer i regjerningens pressemelding om dette.