Nyheter

Kulturell åpning av ARENA SKOG-samling

Seminaret 20. april startet med to slåtter, spilt på treinstrumenter av Hans Brede fra Skogselskapet Trøndelag og Anders Homb fra SINTEF Byggforsk.