Nyheter

Midt Norsk foredlingssenter etableres på Kvatningen

Skogfrøverket etablerer i disse dager et planteforedlingssenter på Kvatningen i Overhalla, i samarbeid med Skogplanter Midt Norge AS og Skogselskapet i Trøndelag.

 Mer effektiv planteforedling.

Foredlingssenteret skal utvikle avlsmateriale for å produsere frø til frøplantasjer. Grantrær fra disse plantasjene skal gi frø med genetiske egenskaper som kan gi opptil 25 % mer m3 pr dekar skogsareal. Den genetiske ressursen skal utnyttes bedre for å gi skogeier, industri og samfunn bedre vilkår for å drive med god lønnsomhet.

Planene omfatter et av veksthusene på Kvatningen i tillegg til arealer utendørs, og det praktiske arbeidet med klargjøring er allerede i gang! I veksthuset skal det induseres blomstring hyppigere slik at krysninger skal skje mer jevnlig og stikling-produksjon av granplanter for mer nøyaktig testing av foredlings-populasjonen.

Styrker hele verdikjeden.

Foredlingssenteret vil også styrke mulighetene for relevant forskning innen klimatilpasning hos skogtrær, frø-forsyning, skogplanteforedling og planteskoleproduksjon i regionen. Dette vil bidra til å øke konkurranseevnen til hele næringskjeden i skogbruket, fra frø og skogplanter til tømmer.