Nyheter

Investerer 30. mill. kr i nytt produksjonslokale på Kvatninga

Felles satsing på framtidsskogen

Foto av: A. Steffenrem ( Skogfrøverket)

Et 1200 kvadratmeter stort produksjonslokale bygges på Kvatninga og skal stå ferdig 15. september i år. Den 15. oktober skal den nye bygningen tas i bruk og huse millioner av små granplanter av ypperste kvalitet.

 

Fra 2 til 1 planteskole i Trøndelag

I dag produseres det skogplanter ved to anlegg i Trøndelag, på Kvatninga i Overhalla og på Skjerdingstad i Melhus. På grunn av prispress og økende konkurranse i markedet er det vedtatt å fase ut anlegget på Melhus i løpet av 2019. Dette er en strategisk viktig avgjørelse for skogplanteproduksjonen i Midt Norge, sier styreleder i Skogselskapet i Trøndelag, Vigdis Hjulstad Belbo.

Skogselskapet i Trøndelag er eier av Skogplanter Midt Norge AS som ble etablert i 2002.

Tro på framtidsskogen

Med stor tro på framtidsskogen investerer Skogselskapet i Trøndelag 25. mill. i nytt lokale og Skogplanter Midt Norge AS investerer kr. 5 mill. i nytt utstyr. Av Innovasjon Norge har Skogselskapet mottatt 2,5 mill. kr og Skogplanter Midt Norge 450 000 kr i støtte til utbyggingen.

Det legges til rette for en mer kostnadseffektiv produksjon av granplanter. Med de nye investeringene øker man også produksjonskapasiteten. I dag produseres ca. 5,5, mill. skogplanter, men med ny fylling- og så-linje kan man produsere 8. -10. mill. skogplanter. Hogstaktiviteten i Trøndelag legger føringer for vår produksjon, nå ruster vi oss for økt planteaktivitet sier Per Olav Grande, daglig leder ved Skogplanter Midt Norge.

Bygger miljøvennlig

Investeringene har en høy miljøprofil.  Det bygges i tre og det legges til rette for utbygging av sol-kraft til 1,5 mill. kr. Det er også valgt et miljøvennlig CO2 anlegg for kjølemaskiner samt at oppvarming i veksthusene skal skiftes fra mineralolje til biologisk energibærer eller delvis sol-kraft.

Senter for planteforedling

Samtidig som det bygges nytt produksjonslokale på Kvatninga forberedes det et senter for planteforedling i et av veksthusene. Stiftelsen Det norske Skogfrøverk har inngått en avtale med Skogselskapet i Trøndelag om leie av veksthus og jordparseller til avlsarbeid. Her skal Skogfrøverket drive mer effektiv skogplanteforedling og dermed legge grunnlaget for 3. generasjons frøplantasjer. Kun de beste genotypene med høy genetisk diversitet, god klimatilpasning og god produksjonsevne skal produsere frø til de trønderske skogene i fremtiden.

Prioritert område i ARENA prosjektet

Klyngeleder Kjersti Kinderås sier utbygginga på Kvatninga er viktig for hele skognæringa. Skogbruket tenker langsiktig og en slik offensiv satsing sikrer levering av godt plantemateriale framover. Foredlingssenteret er lagt inn som et av de prioriterte tiltakene i prosjektsøknaden. Både Skogselskapet og Skogplanter Midt-Norge deltar i klyngeutviklingsprosjektet Arena Skog. Skogfrøverket har medarbeidere med kontor på Steinkjer og samarbeider godt med næringa.

Les mer om satsingen i papirutgaven av Namdalsavisa den 20. mai.
For abonnenter: https://www.namdalsavisa.no/artikkel/2017/05/19/Investeringer-for-30-millioner-kroner-14756909.ece