Nyheter

Stor entusiasme blant elevene ved skoglinja på Mære landbruksskole

Foto av: Helge Kårstad

I år går det sju elever ved skogbruks-linja på Mære landbruksskole. De er nå i gang med spesialiseringa, og til høsten skal de ut som lærlinger. Helge Kårstad fra Skognæringa Kyst var med dem ut for å lære om tynning av skog og for å få en skogprat. Les mer om dette på Kystskogbrukets hjemmeside.