Nyheter

Treteknisk satser nå mer på tre i store byggeprosjekter

Interessen for bruk av tre i store byggeprosjekter øker. Treteknisk har derfor hatt økende FoU-aktivitet på dette området.

Det økte grønne fokuset har gjort bruk av tre i store konstruksjoner mer attraktivt. Nye måter å bruke tre i bygg på krever økt kunnskap i alle ledd, fra arkitekt til leverandører, for å få til gode løsninger. Treteknisk -som er et senter for kompetanse på produksjon, produkter, konsepter og byggemetoder, fokuserer derfor nå på å styrke kompetansen og kapasiteten på dette området. Les mer om saken på nyteknikk.no

Denne nyheten er også lagt ut på kystskogbruket.no