Nyheter

Aktørene i ARENA SKOG er offensive på forskningssida

Over 30 av aktørene i ARENA SKOG deltok på Forskningsrådets prosjektverksted på Gløshaugen 7. juni. Tema var utvikling fra prosjektide til et strukturert innovasjonsprosjekt med forskningsinnhold.

Forskningsrådet, representert ved Lars André Dahle, og ARENA SKOG gjennomførte prosjektverksted for ca. 30 ARENA SKOG-deltakere fra næringslivet, forskningsinstitusjonene, offentlig forvaltning og andre samarbeidspartnere den 7. juni.

Lars André Dahle viste hvordan man kan utvikle en prosjektidé til et strukturert innovasjonsprosjekt med forskningsinnhold og med en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse. 

– Det er mange gode prosjekt som får avslag dersom søknaden ikke er godt nok formulert. Dette er veldig uheldig, og det kan ta vekk motivasjonen til å søke en senere gang. Analyser viser at samarbeid mellom næringslivet og NTNU har hatt svært god effekt på sysselsetting og omsetning. Dette indikerer at samarbeid mellom næringslivet og forskningsinstitusjonene har stor betydning for verdiskapingen, fortalte Dahle.

Lars Andre Dahle fra Forskningsrådet.

Forskningsrådet tilbyr prosjektverksted for bedrifter og aktører som ønsker å øke sin forskningsaktivitet. Målet med verkstedet er å gi aktørene redskap for å utvikle gode forskningsprosjekt. Verkstedet gir et teoretisk og praktisk grunnlag for å forstå tenkingen og hva som kreves.

– På prosjektverkstedet fikk vi presentert nyttige verktøy som kan brukes ikke bare i utviklingen av innovasjonsprosjekter, men også til prosjektutvikling generelt, sier Kjersti Kinderås, klyngeleder for ARENA SKOG. Så langt har ARENA SKOG 46 pågående prosjekter, hvorav noen av disse er større forskningsprosjekt.  Samtidig jobbes det i ARENA SKOG med flere søknader og prosjektidéer innen de fire utviklingsområdene Bygg, Fiber, Infrastruktur og Skog. Kinderås påpeker at vi må få opp flere forskningsprosjekt innenfor de prioriterte områdene i ARENA SKOG. Dette er sentralt som en del av den langsiktige strategien i utviklingen av klyngen.

Lars André Dahle presenterte prosjektkanvasen som Forskningsrådet har utviklet. Dette er et verktøy som hjelper til med å foredle en prosjektidé til et strukturert innovasjonsprosjekt med forskningsinnhold.

Den siste timen av prosjektverkstedet var satt av til diskusjon av prosjektidéer i de prioriterte utviklingsområdene i ARENA SKOG -Fiber, Bygg, Infrastruktur og Skog.

Fra Skog-gruppa. F.v. Oddny Estenstad (Allskog), Rannveig Kristiansen (Skogselskapet i Trøndelag) og Margrete Haugum (TFoU).

Forskningsrådet har et budsjett på 9,7 milliarder, og utgjør da 1/3 av forskningsmidlene i Norge. Offentlig støtte til næringslivet er i prinsippet ikke tillatt, fordi det er konkurranse-vridende. Men det er et unntak for forskning. Man kan få støtte fra flere offentlige instanser til samme prosjekt, f.eks. fra Forskningsrådet og Skattefunn. Forskningsrådet bistår som regel med opp til 50 % av finansieringen. Søknadsfristen er som oftest i oktober, der utlysningen blir lagt ut ca. 6 uker før. Forskningsrådet bistår ikke bare med finansiering, men også rådgivning. De har f.eks. mulighet til å dra ut til bedrifter som ønsker det nå i august.

Her finner du en oversikt over programmer og aktiviteter i Forskningsrådet som lyser ut midler til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Og her finner du planlagte utlysninger, et test-søknadsskjema som en kan “øve” seg på og en link til å abonnere på nyhetsbrev om utlysninger.

Denne nyheten blir også lagt ut på kystskogbruket.no