Nyheter

Værdalsbruket A/S gjødsler skogen i år

På Værdalsbruket planlegger man gjødsling av skogen i løpet av juni i år.

Foto av: Atle Veddegjerde

Oppfordret av kommunen og Fylkesmannen

Sommeren 2016 foretok man et stort prosjekt med gjødsling av skog på Østlandet. Etter dette ble Værdalsbruket kontaktet av Fylkesmannen og kommunen, med oppfordring om å prøve dette. Og nå er alt klart for gjødsling av 3000 daa hos dem i løpet av juni måned. Andre store skogeiendommer i området er også med på prosjektet.

Avkastning for både skogeier og miljøet

I følge Rune Gudding, som er skoginspektør på Værdalsbruket, bør det gjødsles på friske gran- eller furubestander på middels rik mark omtrent 10 år før bestandet skal hogges, da effekten av gjødslingen anslås å vare i åtte år. I løpet av denne perioden, regner man med å få en tilvekst på ca. 1 m3 /daa. Dette vil ikke bare gi økt avkastning, men gir også en klimaeffekt ved at det vil bindes mer CO₂.

Det hele foregår fra lufta

Gjødslingen foregår via helikopter, der piloten benytter et GIS-system, som viser hvor det er aktuelt å gjødsle. På Værdalsbruket vil dette ta et par dager. Firmaet som står for det er Pegasus Helicopter. De samarbeider med Naturpartner om å finne landingsplasser. Enkelte miljøhensyn må tas, f.eks. legges det inn en buffersone på 25 meter til vassdrag og 5 meter til skogsbilveger. Og hvis noen bekymrer seg for om helikopter-turen sletter miljøgevinsten, så utgjør dette utslippet bare 2 % av det CO₂-et som bindes ved tilveksten. Så med riktig gjødseltype og dosering på riktig type skog er dette både lønnsomt og klimavennlig!

Denne nyheten er også lagt ut på Kystskogbrukets hjemmeside.