Nyheter

SB Skog setter fokus på ungskogpleie

Foto av: Ernst Bolås (SB Skog)

SB Skog har satt i gang et ungskogpleie prosjekt i Steinkjer kommune, og prosjektleder Ernst Bolås er veldig fornøyd med den positive responsen han får når han tar kontakt med skogeierne. Det handler mye om å inspirere skogeierne til å igangsette tiltak i egen skog, sier han.

Nytt prosjekt

Prosjektet startet opp 1. mars og siden da har Bolås snakket med og besøkt mange skogeiere i området. Kontakten med skogeierne resulterer ofte i en befaring eller i en registrering av et ungskogfelt som igjen skal avdekke og danne grunnlag for behovet for rydding. Om skogeierne velger å utføre tiltaket selv eller det blir satt bort varierer.

De fleste skogeiere er klar over at det på et eller annet tidspunkt er behov for å regulere ungskogen. Mange er usikre både på når og hvordan det bør gjøres, samt at den økonomiske verdien av skogen ikke har så stor betydning for mange lenger. De fleste er imidlertid svært positive til å få hjelp og innspill til hvordan det bør gjøres og til å få det gjort. Det langsiktige perspektivet er også en utfordring.

Ungskogpleie behovet i Steinkjer kommune

Hvert år ryddes det ca. 2500- 3000 daa ungskog i Steinkjer kommune. Det burde ha ligget på 4000-5000 daa i følge skogbruksansvarlig Per Odd Rygg i Steinkjer kommune, som er svært fornøyd med at SB Skog driver oppsøkende virksomhet på ungskogpleie. Behovet er absolutt til stede. Rygg synes det er positivt at SB Skog i tillegg driver veiledning og kunnskapsoverføring til skogeieren.

For 20 år siden ble det ryddet 10 000-15 000 daa ungskogfelt i kommunen, men utviklingen har vært negativ siden da, sier Rygg. Dette henger sammen med tilskuddsordninger og at skogeieren har forandret seg. Det er bra at det nå rettes ekstra fokus på ungskogpleien igjen mener skogbruksansvarlig i kommunen.