Nyheter

Film fra Klima og energisenteret på Mære

Ny kortfilm med statusrapport fra Landbrukets klima og energisenter på Mære.

Landbrukets klima og energisenter på Mære har laget en film på ca. fem minutter, som viser status på arbeidet de gjør. Senteret er et levende laboratorium der forskere, elever og gårdbrukere møtes til felles læring. Her finner man bl.a. demonstrasjonsanlegg, der det utvikles kompetanse og nye innovasjoner innenfor klima og energi. De samarbeider bl.a. med NIBIO, Norsk Landbruksrådgivning og NTNU. Tove Hatling Jystad på Mære skriver: «Håper info-filmen gir deg et lite bilde av hvordan vi jobber for å bygge opp et slagkraftig senter sammen med gode samarbeidspartnere.»

For å se filmen: Mære -et levende laboratorium

Denne nyheten er også lagt ut på kystskogbruket.no