Nyheter

Steinkjers «Hjertebarn» bygges i massivtre

Den nye barneskolen på Steinkjer, «Hjertebarn», bygges i massivtre.

Foto av: Skanska og Rambøll (illustrasjon)

Etter at Steinkjer kommune har gjennomført en konkurranse hvor formålet var å anskaffe en totalleverandør for den nye Steinkjer skole, innstilte man nylig en vinner. Ut fra fem ulike forslag med høyt kvalitetsnivå, falt valget på forslaget «Hjertebarn» som er levert av Skanska AS som totalentreprenør, med Rambøll som arkitekt og landskapsarkitekt.

«Hjertebarn» er det prosjektet som møter byen på den mest overbevisende måten av alle de innleverte forslagene. Måten bygget samspiller med byen på, med hovedinngang, idrettsbygg og skole, vurderes som et svært godt og tydelig grep. Bygget vil bli delt inn i trinnområder, administrasjon, lærerrom, bibliotek, spesialrom og hall. Sentralrommet, midt i skolen, får et amfi som binder sammen de to etasjene i bygget.

Prosjektet har fra første stund vært presentert som et massivtre-bygg, noe som gir en tydelig miljøprofil og en ønsket signaleffekt. Skolen vil stå ferdig til skolestart høsten 2019. For mer om dette, se artikkel på trenytt.no

Denne nyheten er også lagt ut på kystskogbruket.no