Nyheter

Hvor store effekter på verdiskapningen har Innovasjon Norges virkemidler egentlig?

Pål Aslak Hungnes har skrevet to blogginnlegg om vanskeligheten av å måle effektene av virkemidlene Innovasjon Norge gir.

Spesialrådgiver i Innovasjon Norge, Pål Aslak Hungnes, har skrevet to blogginnlegg på Innovasjonsbloggen om vanskeligheten av å måle effektene av virkemidlene Innovasjon Norge gir. I det første innlegget ser han på kritikkpunkter ved vanlig brukte kost-/nytteanalyser. De fanger f.eks. ikke ringvirkninger som spredning av kompetanse og FoU. Samfunnsøkonomisk sett er dette er den viktigste effekten av innovasjon, og ikke effektene i bedriftene. I det andre blogginnlegget, ser Hungnes på utfordringene ved å måle merverdiskapingen i bedriftene selv.  Her argumenterer han for at både valg av evalueringsmetode, evaluererens statistiske ferdigheter og tidsfaktoren, er svært viktig når resultater og effekter av Innovasjon Norges virksomhet skal evalueres. Du finner linker til blogginnleggene under:

  1. Skaper Innovasjon Norge Verdier som står i forhold til innsatsen?
  2. Mer om effektene av Innovasjon Norges virkemidler

Denne nyheten er også lagt ut på kystskogbruket.no