Nyheter

Nytt sagbruk på Mære skal sage spesialvirke

Det nye sagbruket på Mære, Mære sag A/S, har som mål å sage spesialvirke av gammelskog med mye kjerneved.

Foto av: Trønder-Avisa

Idéen fikk Håkon Gram Skjemstad da han ruslet gjennom en gammelskog i området. Denne grana er 120-140 år og gir tettvokst og godt virke. Dette er spesielt etterspurt i forbindelse med restaurering av gamle bygg. Han tror mange skogeiere rundt om i fylket har gammelskog stående som det ikke lønner seg for dem å selge som skurtømmer. Denne vil vi gjerne kjøpe, sier Skjemstad.

Skjemstad har fått med seg nabo Reidar Nordstrøm i etableringa av sagbruket. Saga som veier fem tonn, får plass i et 300 kvadratmeter stort nybygg ved hovedkvarteret til Astra Bygg A/S i Sparbu. Det gjenstår en større monteringsjobb, og saga forventes å være klar til bruk til våren. Sagbruket kan kjøres av én mann, og Skjemstad tror det vil være mulig å sage 30 kubikk om dagen.

Les mer om dette i artikkelen som ble publisert i Trønder-Avisa 18. september:

Sager gjerne gammelskog.

Denne nyheten er hentet fra kystskogbruket.no