Nyheter

Tre vs. betong – en følgetong.

Etter at en ny svensk undersøkelse viser til at betong kan være like miljøvennlig som tre har det pågått en diskusjon i media.
Arena Skog har laget en artikkeloversikt for å gjøre det lettere å orientere seg.

Her er artikkelen fra SP som startet diskusjonen:
https://www.bygg.no/article/1323145
Les Aplan Viak sitt tilsvar:
https://www.bygg.no/article/1323407
En forskningsartikkel benytter livsløpsanalyser (LCA) for å vurdere tre mot betong:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610216307512
Leif Gustavsson, Linnæus University, har tidligere i år skrevet en forskningartikkel om trebruk og miljø:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032116305500?via%3Dihub

Se hva Bård Solem, Eggen Arkitekter uttalte i 2015 om saken:
https://byggmesteren.as/2015/05/20/massivtre-slar-betong-i-klimaregnskap/