Nyheter

30 årsverk flyttes til Steinkjer fra Landbruksdirektoratet i Oslo

Regjeringen har avgjort at 30 årsverk skal flyttes fra Landbruksdirektoratets enhet i Oslo til en ny enhet i Steinkjer.
Enheten i Steinkjer skal være på plass innen oktober 2020. Det er i hovedsak jobber innen skog som flyttes.

De 30 årsverkene som skal flyttes skal hentes fra fagområdene skogbruk, erstatning og arealbruk, i tillegg til administrasjon. Omstillingsperioden er satt til 3 år.

Skognæringa er glad for at Steinkjer ble valgt. Vi har veldig gode forutsetninger for å ta i mot denne delen av direktoratet, som en av de viktigste skogregionene i landet, sier Knut Dreier, styringsgruppeleder i ARENA SKOG og adm.dir. i Moelven Van Severen.

Les mer på Landbruksdepartementets nettside.

Trønder-Avisa omtaler saken i dagens avis.