Nyheter

Offisiell åpning av Nye Kvatninga

Torsdag 12. oktober ble det nye 1200 kvm store produksjonsanlegget høytidelig åpnet av Overhallas ordfører Per Olav Tyldum. Ordføreren pakket de første 50 plantene som markerte starten på ei ny og viktig tid for skogplanteskolen og skognæringa i Trøndelag.

Et stort steg inn i det grønne skiftet

Skogselskapet i Trøndelag og Skogplanter Midt Norge AS har til sammen investert 30. mill. kroner i bygningen og de nye maskinene. I tillegg har ansatte fått ny-renoverte sosiale rom og tekniske løsninger er oppgraderte.

Av maskininvesteringer kan nevnes: ny så – og fyllingslinje, priklerobot og vaskemaskin for så-brett. Prikleroboten skal kunne prikle om 15 000 planter i løpet av en time fra mikro til M60 og M95 dyrkingsbrett, som settes på friland på sommeren.

At man nå går over fra å så skogsfrø i microbrett er plassbesparende samtidig som at man sørger for at plantene får en bedre start på livet. Investeringen skal gi skogplanter av bedre kvalitet.

Det er en bevisst miljølinje eieren har lagt seg på. På taket av produksjonslokalet er det montert vel 432 solcellepaneler a 300W som skal produsere strøm til produksjon og bygninger. Solcelleanlegget er nå et pilotanlegg hos NTE.  I veksthusene er oljefyrene fjernet og nye el-ovner er på plass.

-Med denne investeringen kan vi produsere dobbelt så mange skogplanter sier Per Olav Grande, daglig leder ved Skogplanter Midt Norge AS. I dag produseres det årlig ca. 5 mill. planter.

Ordfører Per Olav Tyldum fortok åpningen.