Nyheter

Mange muligheter innenfor skog i omstillingen til bioøkonomi

Johan Hustad mener skog- og trenæringa har et godt grunnlag for å kunne ta en betydelig rolle i omstillingen til bioøkonomi i Norge.

Johan Hustad, direktør ved NTNU Energi, skrev for nylig et blogginnlegg på forskning.no. Her ser han på mulighetene for økt satsing på skogindustri i Norge ift. utvikling av bioøkonomi. Som han skriver, –Denne ressursen blir ikke utnyttet som den burde, noe de i større grad har fått til i våre naboland, Sverige og Finland. Selv om det forskes mye på utnyttelsen av skog som bioressurs i Norge, skjer det ikke så mye innenfor industrien. Vi har kunnskapen -nå trengs det visjoner og beslutningsvilje.

Les det interessante innlegget her:

Er skogen det neste oljefondet?