Nyheter

Bunnsvilla er lagt

Bygg-gruppa i Arena Skog har valgt som sitt hovedmål at i løpet av 2-3 år å levere et høyhus i tre basert på lette konstruksjoner. Klyngebedriftene blir engasjert i ulike deler av utviklingsarbeidet utfra sin plass i verdikjeden. Kjeldstad Trelast har det siste året hatt flere gjennombrudd for sine produkter og mottok nylig en utnevnelse fra NHO for sitt arbeid.

«Bygg Reis Deg» som milepæl

Kjeldstad Trelast, plassert i Selbu hadde en svært hektisk periode frem til bygge messen «Bygg Reis Deg».  Her skulle de presentere sin nye merkevare K-bjelke Plus.  Bjelken har høyere kapasitet enn sin forgjenger, dette betyr større lysåpning og nye muligheter for arkitekter og ingeniører som jobber med tre.

Hederlig omtale i pressen

Kjeldstad Trelast jobbet sammen med Norsk Treteknisk Institutt for å finne metoder for å gjøre sin bjelke stivere og sterkere.  En rekke tester ble gjennomført hos Treteknisk før Sintef Byggforsk kunne gi teknisk godkjenning i forkant av Bygg Reis Deg messen.  Kjeldstad Trelast hadde egen stand på messen og deltok også som foredragsholdere på fagmøter lagt til messeområdet.  I tillegg til god tilstrømming av kunder viste den tekniske pressen stor interesse for de nye produktene.  Dette medførte positiv omtale i en rekke bygg- tekniske tidsskrift, dette underbygger merkevarebygging av bedriftens produkter.

Månedens bedrift

Den nyutviklede bjelken vil bidra inn i klyngeprosjektene, med et høyhus på minimum 6 etasjer som mål.  Bedriftens evne til innovasjon og nytenkning tuftet på gode tradisjoner og godt klyngesamarbeid ble fremhevet av NHO- Trøndelag når de i januar utnevnte Kjeldstad Trelast til månedens bedrift.

Fra NHO sin hjemmeside.