Nyheter

Kaldtlager i massivtre kan konkurrere med plasthaller

Green Advisers står bak løsningene for et nylig ferdigstilt kaldtlager i Ski. Lageret som totalt er på 3 000 kvm er en enkel bygning i massivtre og limtre.

Foto av: Green Advisers AS

Mange har valgt tre utfra en helhetsvurdering

Bruken av tre i bygg er i en positiv utvikling og bruk av massivtre er vist i en rekke byggeprosjekter rundt om i landet.  Studentboliger har vært et område hvor tre har tatt
markedsandeler.  For en del av disse prosjektene har det i utgangspunktet vært et ønske fra utbygger å benytte tre.  – Tre har en miljøeffekt, – tre gir godt inneklima, – tre gir gode bomiljø, en rekke argumenter har ført til økt trebruk.

Tre også best på pris

Nå har Green Advisers tatt utfordringen med å utkonkurrere
andre byggesystemer også på pris.  Green Advisers viser til byggeregnskap
for lageret i Ski og hevder at bygget kostnadsmessig kan konkurrere mot
plasthaller.

Samvirke

Lagerbygget er et pilotprosjekt hvor det er utnyttet samvirke mellom massivtre i
vegger og tak og et bæresystem i limtre.  Green Advisers betegner konseptet som
svært interessant, men med rom for ytterligere utvikling og forbedringer i kommende
prosjekteter.

Trøndersk massivtre?

Massivtre har raskt blitt er byggesystem å regne med på tross av at vi mangler eller
har svært liten norsk produksjon.  Skal byggesystemet virkelig utnytte treets gode miljøegenskaper bør produksjonen skje lokalt.  Det spørres i flere sammenhenger
etter trønderske aktører.  Arena Skog er kjent med at det foregår utredninger og
vurderinger for å etablere produksjons av massivtre i Trøndelag, og gjøres det riktig,
i følge Green Advisers vil de også kunne konkurrere på pris.

Alle foto i artikkelen: Green Advisers AS https://greenadvisers.no