Nyheter

Tredriveren har sørget for at flere driver med tre

Roar Gylland avslutter en lang karriere i trebransjen sist som Tredriver for Trøndelag. Roar kan fortelle at han "har begynt på slutten" og leter nå etter sin etterfølger i rollen som Tredriver for Trøndelag.

Nøytral megler av rett kompetanse

En god dialog med alle og tett kontakt med småbedriftene har vært Roar Gyllands oppskrift for å øke trenæringens konkurransekraft.  Tredriveren, som har en frittstående rolle finansiert av virkemiddelapparatet, skal bidra til økt trebruk og utvikling av Trøndersk treindustri.
Roar som har kombinert rollen som Tredriver med egen konsulentvirksomhet har hjulpet
bedriftene med konkrete problemer eller bidratt til å koble bedriftene mot rett ekspertise eller finansieringsordning.

For tidlig med takketaler

Roar fremhever et nettverk av Tredrivere fra hele landet hvor han henter inspirasjon og ideer hjem til Trøndelag.  Tett samarbeid med virkemiddelapparat, Arena Skog og FoU institusjonene må også være på plass, presiserer Roar.
Roar leter nå etter sin etterfølger og oppgir samarbeidsevne, evne til å kommunisere og småbedriftsfokus som viktige egenskaper.  -Glad i bilkjøring skader heller ikke, legger han til med et smil.  Roar signaliserer at han nå vil trappe ned, men er åpen for å bli med litt til i en støttende rolle dersom dette er ønskelig.

Roar er å treffe på mobil 952 30 784 eller mail: [email protected]