Nyheter

Viktig merkedag for tømmertransporten til og fra Namdalen

Tømmerkaia blir en viktig del av infrastrukturen for å sikre skogindustrien lokalt tømmer og verdiskaping i regionen. Statsråden ankom kaia i tømmerbil og fortok den offisielle åpninga med motorsag foran de nærmere 80 frammøtte

– Det er viktig at vi byggjer slike knutepunkt for inn- og uttransport av trevirke. Tømmerkaia vil være med å sikre aktivitet, lønnsomhet og framtida for skogbruket, og dermed næringsvirksomhet i distrikts-Noreg, sa Jon Georg Dale.

Kiskaia

Utbyggingen er gjennomført i løpet av 2017, og vil sikre en rasjonell og rimelig sjøtransport for skogsvirke både inn og ut av regionen. Den nye tømmerkaia vil ha funksjon som en flerbrukskai med 80 meter kaifront. Totalkostnaden er ca. 16,5 millioner kroner. Det et gitt et statstilskudd på ca. 9 millioner kroner, Nord-Trøndelag Fylkeskommune har bidratt med 1,7 millioner kroner og resterende 5,8 millioner kroner fra eieren Trondheim Havn. Kiskaia ligger like ved Moelven Van Severen som er et av de største sagbrukene i Norge. Som flerbrukskai vil den nye tømmerkaia også være viktig for sagbruket. Kiskaia i Namsos var tidligere eid av Namsos kommune, men er nå blitt en del av Trondheim Havn IKS.

Statsråden åpner tømmerkaia i Namsos med motorsag og korrekt antrukket i verneutstyr. Foto: Arena Skog

Nye løsninger for bruk av tre

Det skogfaglige programmet foregikk inne på Namdalshagen med fokus på mulighetene på økt bruk og nye løsninger for tre. Noe Arena Skog handler om og jobber for.

Besøkte Moelven Van Severen, Statskog og Kvatningen

Senere på dagen besøkte statsråden både Moelven Van Severen, Statskog, samt foredlingssenteret og planteskolen på Kvatningen. Skognæringa fikk møte en særdeles interessert Statsråd.

-Skogselskapets storsatsing ved Kvatningen planteskole vil sørge for at det kan plantes mer skog her i landet, sa statsråd Elin Agdestein (H) som også deltok hele dagen.

Mer informasjon om besøket på Kvatningen på Skogslskapets nettside.

Driftssjef Mathias Melhus orienterer Jon Georg Dahle og Elin Agdestein om drifta på Moelven Van Severen. Foto: Arena Skog

Skogplanter Midt-Norge har investert ca 30 millioner i nytt anlegg og utstyr på Kvatningen. Foto: LMD
Mer om besøket og åpninga

LMD – Skogdag med Jon Georg 

Fylkesmannen i Trøndelag – Viktig kai åpnet

Trønder-Avisa – Landbruksminsteren har store forventinger til trøndersk skognæring

Namdals-Avisa – Landbruksministeren åpnet den nye tømmerkaia

Nationen – Regjeringen er i rute med tømmerkaiene