Nyheter

Ny medarbeider i Skognæringa Kyst

Kystskogbruket har fått ny medarbeider i Skognæringa Kyst.

Fra 1. februar er Rasmus Andreas Stokkeland er ansatt som ny prosjektleder i Skognæringa Kyst. Han skal jobbe med prosjektet «Fremtidsskogen» og problematikken rundt manglende planting etter hogst. Ut over dette, vil han også jobbe opp mot de fylkesvise skognettverkene, generelt med kommunikasjon og utvikling av organisasjonen videre. Se kystskogbruket.no

Skognæringa Kyst bistår ARENA SKOG i gjennomføring av en del oppgaver. Vi ser fram til samarbeidet med Rasmus!