Nyheter

Sluttkunden i sentrum for Trøndersk tre

Snekkeriet i Verdal og Norsk Limtre er begge bedrifter med godt grep om sluttkunden. Nå vurderer de tettere samarbeid for å gjøre sine produkter og løsninger bedre kjent.

Merverdi for kunden

“Kundene skal oppleve at de får noe spesielt når de får produkter fra oss,  vi gir noe mer til kunden enn masseproduksjon” forklarer Atle Aune, daglig leder hos Snekkeriet i Verdal.
Sammen med Ragnar Berg, leder av Norsk Limtre er de opptatt av å formidle den merverdi som ligger i økt bruk av tre.  “Vi fokuser på lokal verdiskapning og kortreiste byggevarer” presiserer Aune.  I følge de to er det på tross av en tusenårig tradisjon med bruk av tre fortsatt uante muligheter til å utnytte miljø- og helsebringene egenskaper hos tre.

Atle Aune kan levere ethvert produkt så lenge det er av tre.

Lokal løsninger

De to bedriftene har søkt bistand fra Trediver for Trøndelag, Roar Gylland for å se på lokalt samarbeid som en strategi for å oppnå konkurransekraft.  Trønders tre står sterkt,  nå vurderes felles markedstiltak for å øke trebruket i regionen.

Atle Aune, Roar Gylland og Ragnar Berg er opptatt av økt trebruk.