Nyheter

Trøndere studerer svenske høyhus i tre

Det har en stund vært kjent at en svensk husbygger har under oppføring et bygg i seks etasjer i Växjö. Byggesystemet er elementer i lette trekonstruksjoner, det er dette som gjør bygget unikt.

Seks etasjer, et tidevannsmerke

Arena Skog Bygg har som uttalt hovedmålsetning å bygge et hus i seks etasjer ved hjelp av lette konstruksjoner.  Da det nylig ble kjent at nettopp et slikt bygg er under oppføring i Växjö ble det naturlig å avlegge bygget et besøk.

Trøndere imponert over arkitektur og utførelse; Ove Munthe-Kaas, Per-Gunnar Nordløkken, Tom-Helge Stubbe.

Trästaden Växsjö imponerer med trebruk

Trønderne fikk i Växjö oppleve en kommune som satser aktivt på trebruk.  Halvparten av alle nye bygg i byen skal oppføres i tre, – fortalte Hans Andren som var vert under besøket. Linnea Universitetet er det eneste svenske universitet i kommunalt eie.  Dette legger til rette for en aktiv kommunal politikk for økt trebruk.
I bydelen Valle Broar var det en rekke store trehus under oppføring.  Mest imponerende var elementbygget Pålaträdan i seks etasjer.  Ikke bare imponerer bygget med sin størrelse, – arkitektur, planløsninger og bruk av materialer underbygger opplevelsen av kvalitet.
“En inspirasjon for vårt arbeide i Arena Skog” oppsummer Tom-Helge Stubbe, selger hos Kjeldstad Trelast.

Detaljene avgjør

Arena Skog bedriftene var naturlig nok interessert i å se hvordan detaljer for brann, lyd og statikk var løst ved det pågående seks etasjes bygge-prosjektet.

Ove Munthe-Kaas, (Treteknisk) studerer hvordan bygget gis bedre stivhet ved hjelp av stag av stål.

Hjemme i Trondheim ventet et team av kollegaer i spenning på rapporten fra Växjö.  – Rett i etterkant av studieturen var et prosjektteam for høye trehus i Trøndelag samlet rundt tegnebrettene på Tiller.