Nyheter

Skogklynge etablert i innlandet

Norwegian Wood Cluster ble etablert i høst av skog og trenæringen i innlandet. Første offisielle arrangement var temadag om fremtidens trebyggeri avholdt ved NTNU Gjøvik.

Fokus på industriell produksjon

Klyngen som er etablert av Hunton Fiber AS, Forestia AS, Boligpartner AS, Moelven Industrier ASA, Gausdal Bruvoll SA, Mjøsen Skog SA, Glommen Skog SA og Statskog SF har et tett samarbeid med Sintef Raufoss Manufactoring.  Dette underbygger klyngens ønske om å utvikle seg innen industriell produksjon.  Raufoss miljøet har etablert seg som et ledende kompetansesenter for industriell vareproduksjon.
Leder for klyngen, Engebret Dæhlin uttaler til trenytt.no at det skal arbeides for å få til en sterkere samhandling i verdikjeden basert på industrielt- og bærekraftig trebyggeri.

Marcus Johanson, Moelven, Stefan Zetemann, TCW og klyngeleder Engebret Dæhlin.

NTNU er kompetanseleverandør

Konferansen Fremtidens Trebyggeri ble arrangert på Gjøvik 11. april.  Stedsvalget var ikke tilfeldig.  NTNU Gjøvik er FoU leverandør til klyngen.  Instituttleder Torbjørn Skogsrød innledet konferansen med å understreke viktigheten av samhandling med industrien.  Deltakerne fikk videre høre nytt fra Sintef Raufoss Manufactoring, Hunton Fiber og Moelven Byggsystemer.
Stephan Zetemann, TCW i Munchen holdt konferansens hovedinnlegg som omhandlet industrielt byggeri i form av modul og serieproduksjon.

Link til Norwegian Wood Clusters nettside.