Nyheter

Ekko i NRK – Trær kan erstatte oljen

I århundrer levde vi av skogen. Norsk tømmer bygde London etter storbrannen i 1666 og treforedlingsindustrien var vår olje – før oljen. Når en dag oljen tar slutt, kan skogen redde oss igjen?

Hør på Ekko