Nyheter

Tømmerkaiprosjektene i Orkanger og Marøystrand, Nærøy er med videre

Landbruksdirektoratet inviterer åtte prosjekter til videre søknadsrunde med frist den 15. august. I år ligger det 64 millioner kroner i tilskuddspotten til nybygging eller oppgradering av tømmerkaier

– Utbygging av en helhetlig infrastruktur fra skogen fram til skogindustri er viktig. De prioriterte tømmerkaiprosjektene er viktig for å sikre lokalt tømmer for skogindustrien i Trøndlag, sier Knut Dreier, leder for Skognæringa i Trøøndelag og adm.dir. Moelven Van Severen.

Mer informasjon på Landbruksdirektotatet nettsida.