Nyheter

Landbruks- og matministeren på Skog og Tre

Det viktigste signalet til skognæringa er at vi skal bruke skogressursene til å skape verdier

Statsråd Jon Georg Dahle var opptatt av vi trenger å bygge ny industri. En bærekraftig utvikling, hvor avvirkningen må økes og det med forutsigbare rammebetingelser.

Dahle var tydelig på at vi må innfri klimaforpliktelsene. Det vil si at det må plantes mer når vi hogges mer. Noe skogeierne er pålagt å gjøre. Ikke alle gjør det og det kan ikke aksepteres. Skogeierne vil selv tape på det og potensialet som ligger i skogen blir ikke tatt ut om vi ikke planter. Statsråden understreket alvoret med at dette er den største utfordringen vi har, og hvor det må sees nærmere på Vestlandet. Departementet har bestilt en utredning, men den er ikke klar ennå.

Infrastruktur var også et av temaene som Dahle tok opp. Når det investeres i kaier og skogsveier så må det forutsettes at det gjøres noe imellom. Infrastruktur må fungere hele veien. På kommuneveiene skjer det for lite.

En engasjert landbruks- og matminister avsluttet med å konstatere at det viktigste nå er å få opp ny skog. Vi skal fortsatt bruke skogen og vi skal skape verdier av den!