Nyheter

NTNU workshop holdt høyt faglig nivå

Onsdag 6. juni ble det avholdt workshop for trekonstruksjoner ved NTNU Gløshaugen. Det må betegnes som en tradisjon når Kjell Arne Malo inviterer trebyggere og akademia til å oppdatere hverandre med kunnskaper om trebruk og trekonstruksjoner.

Foto av: Åsmund Skatvedt

Bredt program, brei oppslutning

Både lokale og landsdekkende bygg-aktører var å finne i auditoriet i Realfagsbygget ved NTNU under workshopen om trekonstruksjoner. Kjell Arne Malo, til daglig professor ved Institutt for konstruksjonsteknikk, hadde satt sammen et svært omfangsrikt program for dagen.  Flere av innleggene omhandlet resultater fra forskningsprosjektet WoodSol som dreier seg om momentstive søyle-drager systemer av den typen som bl.a. er brukt ved Mjøstårnet.  Brann, lyd, miljø og avansert konstruksjonsteknikk var noen av de andre temaene som ble behandlet.

Studenter imponerte

Flere av innleggene ble holdt av avgangselever ved NTNU.  Studentene imponerte både med faglig innsikt og formidlingsevne.  Flere av master-oppgavene dreide seg om overføring av krefter i trekonstruksjoner, noe som er avgjørende for å bygge i store formater.

Master studentene Christer Svensen og Karl-Jørgen Kristiansen fortalte om mekaniske skjøteforbindelser for limtre.

Nordic Network For Tall Wood Buidings

Det nystartede nettverket for høye trebygg sto for avslutningen av dagen.  De gjennomførte en uformell undersøkelse om holdninger til høye trehus.  Nettverket hvor Arena Skog er med, opplyste at de arbeider med et studieopplegg for nettverket som vil inneholde en studietur til trebyen Trondheim 6. til 7. september.