Nyheter

Ledig stilling som prosjektleder

TILVEKST -Et rekrutteringsprosjekt tilknyttet ARENA Skognæringa i Trøndelag

Foto av: Fotoknoff/ARENA

Skognæringa i Trøndelag startet opp ARENA Skognæringa i Trøndelag (ARENA SKOG) høsten 2016 med støtte fra det nasjonale klyngeprogrammet NIC. Klyngen satser på offensive felles tiltak innen skogbruket og i anvendelsen av tre og trefiber for å utvikle eksisterende og nye produkt- og markedsområder. Deltakere i ARENA SKOG er næringsaktører fra de skog- og trebaserte verdikjedene med samarbeidspartnerne fra forsknings- og kunnskapsmiljøene, forvaltning m.fl. Økt rekruttering til skog- og trebransjen et prioritert område for klyngen. Næringa ønsker å skape økt interesse for en karriere i bransjen og en styrket langsiktig tilgang på relevant kompetanse.

Prosjektleder

TILVEKST -Et rekrutteringsprosjekt tilknyttet ARENA Skognæringa i Trøndelag

Vi søker en prosjektleder som skal jobbe med rekruttering til de skog- og trebaserte verdikjedene. Prosjektets hovedmål er å bidra til økt rekruttering og relevant kompetanse som sikrer bærekraftig forvaltning, vekst og utvikling i skog- og trenæringa i Trøndelag.

Sentrale oppgaver vil være å rekruttere elever til relevante utdanningsløp, kompetente lærlinger, bidra til å utvikle kontakt mellom skole, bedrift, og relevante rekrutteringsprosjekter og miljøer.

Ansettelse i Skogselskapet i Trøndelag.  Kontorsted er ikke fastsatt. Det må påregnes en del reising.

Utdanning

 • Utdanning fra høgskole/universitetsnivå innenfor relevante fagområder

Kvalifikasjoner

 • Kunnskap om skog- og trenæringa
 • Prosjektledererfaring
 • Fordel med erfaring fra rekrutteringsarbeid eller arbeid med ungdom
 • Gode gjennomførings- og samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Høy grad av selvstendighet

Vi tilbyr

 • Spennende stilling i ei utviklingsorientert næring i det grønne skiftet
 • Liten og dynamisk organisasjon med korte beslutningslinjer
 • Lønn etter avtale
 • Innskuddspensjon og yrkesskadeforsikring

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Rannveig Jørstad Kristiansen 47640366 eller Kjersti Kinderås 95239006.

Søknad med CV sendes: [email protected]  

Søknadsfrist: 27. august 2018