Nyheter

Ny Tredriver i Trøndelag

Aina Midthjell Reppe tar over som Tredriver etter Roar Gylland fra 1. juli. Tredriveren skal bidra til å styrke bedriftenes konkurransekraft
ved å tilrettelegge for utvikling og nyskapning.

Tredriveren er et viktig bindelegg mellom den enkelte bedrift og et bredt spekter av utviklingstiltak både fra det offentlige og fra private aktører.  Alle tredrivere er en del av et nasjonalt mobiliseringsnettverk der det sørges for erfaringsutveksling i prosjekter på tvers av regioner og landegrenser.

Roar Gylland, har siden 2015 vært engasjert som Tredriver i Trøndelagsfylkene. Fra 1. juli i år er det Aina Midthjell Reppe som innehar rollen som Tredriver i Trøndelag.

Tredriveren kan hjelpe deg og din bedrift med hvordan du kan løse en utfordring, realisere din idé, være sparringspartner og informere om hvilke muligheter som finnes. Tredriverfunksjonen har et spesielt ansvar for oppfølging av små og mellomstore bedrifter, og samarbeider tett med Arena Skog.

En tredriver skal også motivere til realisering av innovative prosjekter i den enkelte bedrift. Tredriverens ambisjon er å etablere aktiviteter i Trøndelag innenfor områdene som skaper størst verdiskaping og mest bruk av tre. Målsettingen inkluderer påvirkning av bygge- og beslutningsprosesser slik at det oppnås økt etterspørsel av industrielt, trebasert byggeri som bedrer lønnsomheten i verdikjeden.

Tredriver i Trøndelag, Aina Midthjell Reppe kan kontaktes på tlf. 95977994.