Nyheter

Studietur til Lilleby og Trebyen Trondheim fredag 7. september 2018.

Nordic Network for Tall Wood Buildings har gleden av å invitere til studietur til Trebyen Trondheim. Trondheim har arbeidet mye for å lykkes med sitt trebyggeri. En rekke prosjekter er realisert de siste årene.

Opplegg for turen blir som følger:
8:30     Avreise fra Scandic Lerkendal med felles buss
9:00     Omvisning på Lilleby, er byfornyelsesprosjekt hvor Veidekke er entreprenør.                      Prosjektet omfatter et «living-lab» opplegg hvor to identiske bygg reises på                        samme grund.  Et i tre og et i betong. Mer om prosjektet:  https://veidekke.no/om-oss/nyheter-og-media/temasaker/article24043.ece

12:00             Felles lunsj

13:00             Trebyen Trondheim foredrag: – Hvordan lykkes med bærekraftig                                          byfornyelse og fortetting?  Workshop og spørreundersøkelse.
14:30             Buss til prosjekter i regi av Trebyen Trondheim – Moholt 50/50 m.fl.                     https://veidekke.no/prosjekter/article19204.ece

16:00             Avslutning

Selve studieopplegget er gratis for klyngebedriftene, det betyr at du selv betaler kun reise og eventuelt opphold.  (Vi anbefaler Scandic Lerkendal, det gjør det mulig med et uformelt treff torsdag kveld).

Påmelding til:  https://podio.com/webforms/21286288/1475683